ToolsKitHub

Whois Information Query

ป้อน IP หรือชื่อโดเมนเพื่อเริ่มการค้นหา

Whois คืออะไร?

ฐานข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบว่าชื่อโดเมนถูกลงทะเบียนหรือไม่ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโดเมนที่ลงทะเบียนแล้ว (เช่น เจ้าของโดเมน, ตัวแทนลงทะเบียน, วันที่ลงทะเบียน, วันที่สิ้นสุดการใช้งาน) โดยการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ Whois ของโดเมน คุณสามารถค้นหาข้อมูลติดต่อของเจ้าของโดเมน และวันที่ลงทะเบียนและสิ้นสุดการใช้งาน