ToolsKitHub

ตัวสร้าง Token

สร้างสตริงสุ่มโดยใช้ตัวอักษร, ตัวอักษรใหญ่หรือเล็ก, ตัวเลข, และ/หรือสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ

ตัวสร้าง Token คืออะไร

ตัวสร้าง Token เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้าง Token หรือคีย์ โดยปกติแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน การอนุญาต และความปลอดภัย ในการเขียนโปรแกรม นักพัฒนาสามารถใช้ตัวสร้าง Token เพื่อสร้าง Token สุ่มสำหรับการจัดการเซสชันของผู้ใช้ API 访问ควบคุม และด้านอื่น ๆ